Przejmowanie przez uczniów odpowiedzialności za własne uczenie się – rola informacji zwrotnej

Twoi uczniowie nie czują się odpowiedzialni za swoje wyniki w nauce?
Ich rodzice rozliczają tylko Ciebie z postępów swoich dzieci?

Jest wyjście z tej sytuacji!

To uczniowie powinni przejąć odpowiedzialność za własne uczenie się. Aby tak się stało, należy wykorzystać metody i techniki pracy, które pozwolą zarówno uczniom jak i nauczycielowi zobaczyć (dosłownie) ich uczenie się i pozyskać informację, nad czym powinni popracować. Potrzebne też są skuteczne sposoby przekazywania uczniowi konstruktywnej informacji zwrotnej, dzięki której będzie naprawdę wiedział, co ma zrobić, by jego wysiłek przyniósł efekty.  Na koniec, uczniowie powinni poznać techniki uczenia się, z którymi poradzą sobie w samodzielnej pracy.

Głównym założeniem w podejmowanych działaniach mających służyć przejmowaniu przez uczniów odpowiedzialności za własne uczeni się jest to, że informacja zwrotna przekazywana uczniom po teście, sprawdzianie, pracy klasowej nie wystarczy. W tej sytuacji uczeń otrzymuje informację, jak ma poprawić swoje wyniki. Chodzi natomiast o to, by w procesie uczenia się, otrzymywał konstruktywne informacje zwrotne, po których wykorzystaniu, nie będzie musiał niczego poprawiać, ponieważ jego wynik będzie dla ucznia zadawalający. Stąd w niniejszym opracowaniu tak duży nacisk na techniki pracy, dzięki którym zarówno uczeń jak i nauczyciel mogą dosłownie zobaczyć, co już zostało opanowane, a co jeszcze nie.

Treści kursu:

 • informacja zwrotna od uczniów, czyli zobaczyć uczenie się (10 lekcji)
  • informacja zwrotna od ucznia – subiektywna
  • proste metody dla uczniów młodszych i starszych
  • SOLO/SOWU
  • aby się nie napracować – Mentimeter
  • informacja zwrotna od uczniów – obiektywna
  • kilka metod pozyskiwania obiektywnej IZ – kapusta
  • pytania z kubka
  • wszystkie rodzaje pytań
  • diagram podwójnych baniek
  • notatki Birkenbihl
 • konstruktywna informacja zwrotna (KIZ) dla ucznia (6 lekcji)
  • kryteria sukcesu umożliwiające udzielenie KIZ
  • kryteria sukcesu, które da się zweryfikować
  • ogólne zasady udzielania informacji zwrotnej
  • pułapki czyhające na udzielającego informacji zwrotnej
  • nieprawidłowa informacja zwrotna
  • przykłady zindywidualizowanej KIZ
 • techniki i rodzaje zadań, które można wykorzystać, udzielając KIZ (12 lekcji)
  • zautomatyzowana informacja zwrotna – Formularze Google
  • zautomatyzowana informacja zwrotna – MS Forms
  • wskazówki do dalszej pracy, jeśli uczniowie nie opanowali materiału pamięciowo
  • Quizizz Fiszki
  • Quizlet
  • torty kategorii
  • wskazówki do dalszej pracy, jeśli uczniowie nie rozumieją materiału – rysowane definicje
  • diagramowe definicje
  • zindywidualizowana KIZ na przykładzie diagramowych definicji
  • 5 x dlaczego
  • wskazówki do dalszej pracy jeśli uczniowie mają problemy z opracowywaniem materiału – pytania do tekstu
  • 20 pytań
 • techniki przekazywania KIZ w oderwaniu od konkretnych metod (7 lekcji)
  • informacja zwrotna przy pomocy symboli
  • informacja zwrotna w tabeli
  • techniki przekazywania KIZ – FUO
  • graficzne sposoby przekazywania uczniom informacji zwrotnej
  • oś informacji zwrotnej
  • ćwiczenie
  • zakończenie
 • quiz sprawdzający (informacja zwrotna dla Ciebie)
 • podsumowanie quizu

Materiały do pobrania

W ostatniej części kursu (lekcja pt. „Zakończenie”) zostały umieszczone materiały do pobrania, w których są opisane wszystkie przedstawione tutaj zasady pracy z konstruktywną informacją zwrotną oraz metody i techniki pozyskiwania i udzielania uczniom IZ. W części ukazującej wykorzystanie konkretnych technik, zostały zamieszczone przykładowe wskazówki dla ucznia, jak ma dalej pracować.

Zaświadczenie

Po zakończeniu kursu otrzymasz zaświadczenie o jego ukończeniu. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest zrealizowanie wszystkich lekcji kursu i oznaczenie tych lekcji jako ukończonych (górny pasek). Zaświadczenie zostanie wystawione automatycznie i będzie dostępne z możliwością pobrania na Twoim koncie użytkownika.

 

Copyright © 2021 Percepti Edukacja. Kursy napędza platforma WP Idea

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna!
Czy poświęcisz nam 4-6 minut i wypełnisz ankietę?