Jak integrować i reintegrować zespoły klasowe

Jak integrować i reintegrować zespoły klasowe

Autorzy: Marta Cielińska-Idziak | Grzegorz Idziak

Integracja czyli scalanie, to proces, którego efektem jest łączenie poszczególnych części w całość. Wakacje to okres rozłąki pomiędzy większością uczniów. To także czas, kiedy najczęściej nie widzą się ze swoimi nauczycielami. Uczniowie wracają do szkoły mniej lub bardziej zmienieni, przynoszą ze sobą swoje obawy, potrzeby, niepokoje i wiele innych emocji. Niejednokrotnie są one związane nie tylko z procesem uczenia się, kontaktem z innymi uczniami, ale również z zagrożeniem pandemią. Pandemia wymusiła na nas wprowadzenie dystansu społecznego, szkoły online, zamknięcie się w domach, co ma ogromny wpływ na rozszczelnienie, a nawet zerwanie więzi z otoczeniem, z rówieśnikami. Są to wciąż aktualne wyzwania stojące przed uczniami i nauczycielami. Dlatego zadbanie o uruchomienie poprawnych procesów integracyjnych jest bardzo ważne.


Masz możliwość otrzymania zaświadczenia o ukończeniu tego kursu*.

* Po zakończeniu kursu otrzymasz zaświadczenie o jego ukończeniu. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest zrealizowanie wszystkich lekcji kursu i oznaczenie tych lekcji jako ukończonych (górny pasek). Zaświadczenie zostanie wystawione automatycznie i będzie dostępne z możliwością pobrania na Twoim koncie użytkownika.


Zagadnienia:

 • dlaczego integracja i reintegracja zespołów klasowych jest taka ważna
 • cykl życia zespołu a procesy integracyjne
 • rola nauczyciela w integracji zespołu klasowego
 • aranżacja przestrzeni i jej wpływ na relacje w zespole
 • ćwiczenia, gry, zabawy edukacyjne pomagające zrozumieć i zbudować relacje między uczniami oraz uczniami a nauczycielem
 • przeprowadzanie i omawianie ćwiczeń, gier i zabaw edukacyjnych

Dzięki udziałowi w kursie:

 • stworzysz warunki do pełniejszej integracji zespołów klasowych, z którymi pracujesz
 • zwiększysz atrakcyjność Twoich zajęć rozwijając w Twoich uczniach kompetencje związane ze współpracą i samoświadomością
 • poznasz kilkanaście ćwiczeń, gier, zabaw edukacyjnych ukierunkowanych na rozwijanie współpracy i dobrych relacji
 • będziesz jeszcze bardziej świadomie wykorzystywać metody pracy oraz przestrzeń do budowania relacji pomiędzy i z uczniami
 • będziesz zadawać uczniom refleksyjne i rozwojowe pytania podczas omawiania poszczególnych ćwiczeń, gier i zabaw edukacyjnych
Zamówienie

Data startu: 2021-05-23

49.90

PLN

Zamów

Copyright © 2021 Percepti Edukacja. Kursy napędza platforma WP Idea

Jak uzyskać certyfikat?

W przypadku kursów online certyfikat wystawiany jest po ukończeniu kursu, w którym włączone zostało śledzenie postępów uczestnika. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest przejście wszystkich lekcji kursu i oznaczenie ich przez uczestnika jako ukończonych (pole wyboru w prawym górnym roku ekranu).

Certyfikaty uczestnika są dostępne w zakładce Moje konto

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna!
Czy poświęcisz nam 4-6 minut i wypełnisz ankietę?