Jak pomóc uczniom w powtarzaniu i utrwalaniu wiadomości – kurs poszerzony

Zapraszam Cię do udziału w kursie, który pozwoli Ci jeszcze skuteczniej wspierać Twoich uczniów w efektywnym powtarzaniu i utrwalaniu wiadomości w czasie codziennej pracy  jak i przygotowań do sprawdzianów, testów, egzaminów.

Wersja poszerzona zawiera materiały video i mini-testy ułatwiające uczenie się.

 

Treści kursu:

 • ograniczenia pamięci i jak ich unikać
 • przeciwdziałanie zjawisku interferencji
 • przezwyciężanie efektu miejsca w szeregu
 • sposoby pracy z uczniami zapewniające elaborację (powtarzanie utrwalające)
 • stosowanie wskazówek wydobycia (zakotwiczanie informacji)
 • różne sposoby wydobywania informacji
 • rola emocji i doświadczenia osobistego w procesie zapamiętywania

Dzięki udziałowi w kursie:

 • wykorzystasz w codziennej pracy metody i techniki wspierające ucznia w utrwalaniu wiadomości: zapamiętywanie, powtarzanie opracowujące (elaboracja); odtwarzanie
 • pomożesz uczniom w przezwyciężaniu ograniczeń pamięci operacyjnej, zjawiska interferencji, zjawiska miejsca w szeregu
 • wykorzystasz metody i techniki pracy pozwalające uczniom utrwalać wiadomości w aktywizujący ich i angażujący sposób pozwalający unikać znużenia
 • wykorzystasz w pracy z uczniami metody i techniki zapewniające efektywne powtarzanie dużych partii materiału
 • zaplanujesz i wykorzystasz wskazówki wydobycia wspierające zapamiętywanie wiadomości przez uczniów o różnych typach percepcji
 • wykorzystasz strategię emocjonalizacji w procesie zakotwiczania informacji

Zaświadczenie/certyfikat

Po zakończeniu kursu otrzymasz zaświadczenie o jego ukończeniu. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest zrealizowanie wszystkich lekcji kursu i oznaczenie tych lekcji jako ukończonych (górny pasek). Zaświadczenie zostanie wystawione automatycznie i będzie dostępne z możliwością pobrania na Twoim koncie użytkownika.

Więcej szczegółów na temat tego, jak uzyskać certyfikat znajdziesz w sekcji najczęściej zadawanych pytań (FAQ)

Copyright © 2021 Percepti Edukacja. Kursy napędza platforma WP Idea

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna!
Czy poświęcisz nam 4-6 minut i wypełnisz ankietę?