Trudne rozmowy z rodzicami uczniów

Nauczyciele często mówią, że rodzice stali się “trudni”. Często spotkania z nimi są ogromnym wyzwaniem: jest w nich sporo agresji, pretensji, żądań, straszenia, ale czasem też smutku i bezradności.

Zapraszam Cię do wzięcia udziału w kursie, którego głównym celem  jest poznanie skutecznych metod konstruktywnej komunikacji z rodzicami uczniów/wychowanków.

Pokażę Ci dlaczego często jest nam trudno komunikować się z rodzicami i jak używać wybranych technik, by przynosiły efekt.

Treści kursu:

 • Co to znaczy trudne spotkanie i dlaczego tak o nim myślimy
 • Źródła obaw przed indywidualnymi spotkaniami z rodzicami
 • Sposoby na zmianę nastawienia wobec tych spotkań (rozumienie przyczyn trudnych zachowań po stronie rodzica i po stronie nauczyciela)
 • Przyczyny występowania trudności w komunikacji z rodzicem (m.in. teoria 4 uszu von Thun’a, czyli tzw. kwadrat komunikacyjny)
 • Techniki i sposoby postępowania w trudnej sytuacji w czasie rozmowy
 • Prowadzenie rozmowy przy pomocy pytań – rodzaje pytań, ich funkcja – praktyczne wykorzystywanie w rozmowie
 • Asertywna postawa nauczyciela – gdzie i jak postawić granice rodzicowi
 • Sposoby ograniczania konfliktu na rzecz poszukiwania rozwiązań

Lista modułów i lekcji
kliknij, aby rozwinąć

Lekcje:

 1. Czy tu chodzi o mnie?
 2. Poziomy Dilts’a a samoświadomość

Lekcje:

 1. Proces komunikacji
 2. Kwadrat komunikacyjny
 3. Komunikacja a gwałtowne reakcje rozmówcy
 4. Bariery w odbiorze informacji
 5. 3 kroki odbioru informacji
 6. Meta-komunikacja
 7. Komunikat „JA”
 8. Informacja zwrotna FUKO
 9. Wykorzystanie pytań
 10. Aktywne słuchanie

Lekcje:

 1. Trudna rozmowa, czyli jaka?
 2. Metoda bez przegranych
 3. Dawanie wpływu: TY – MY – JA

Lekcje:

 1. Reagowanie na agresywne zachowanie
 2. Stawianie granic

Dzięki udziałowi w kursie:

 • poznasz techniki komunikacyjne ułatwiające konstruktywną komunikację z rodzicami Twoich uczniów oraz dobierzesz je do konkretnych sytuacji
 • poznasz techniki asertywnego zachowania chroniące Cię przed przekraczaniem Twoich granic przez rozmówców
 • zidentyfikujesz postawy rodziców w kontakcie z Tobą jako nauczycielem oraz wskażesz ich możliwe przyczyny
 • rozpoznasz swoje emocje towarzyszące trudnym spotkaniom z rodzicami Twoich uczniów

Zaświadczenie

Po zakończeniu kursu otrzymasz zaświadczenie o jego ukończeniu. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest zrealizowanie wszystkich lekcji kursu i oznaczenie tych lekcji jako ukończonych (górny pasek). Zaświadczenie zostanie wystawione automatycznie i będzie dostępne z możliwością pobrania na Twoim koncie użytkownika.

 

Copyright © 2021 Percepti Edukacja. Kursy napędza platforma WP Idea

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna!
Czy poświęcisz nam 4-6 minut i wypełnisz ankietę?